. GFi Products
. Features
. Pricing
 

 

 

FAXmaker wins Microsoft award!

LANguard Features

การป้องกันการเปิด Site ที่ไม่สมควรโดยคำใน URL

LANguard สามารถตรวจเช็คหาคำใน URL เพื่อตัดสินว่า Site นั้น เหมาะสมที่จะเข้าไปหรือไม่ วิธีนี้ใช้ได้ผลและน่าวางใจมากกว่าการใช้ ฐานข้อมูลของชื่อ Sites ที่ไม่สมควร

ในปี 1993 มีชื่อ Domain จำนวน 26,000 ชื่อที่ใช้ ในปี 1999 และมี Web Site มากกว่า 5 ล้าน เพราะว่าจำนวนของ Site เพิ่มขึ้นทุกวัน ในสภาพเช่นนี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะแบ่งแยกประเภท Site ของอินเตอร์เน็ต  แต่ LANguard สามารถตรวจหาคำ เช่นคำว่า ‘sex’ ใน URL และสามารถป้องกันการเข้าสู่  Site เหล่านั้นได้ คำสำหรับ Site เหล่านี้จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงและคุณสามารถมั่นใจว่ามันสามารถ ป้องกันการเข้าสู่  Site  ที่ไม่ต้องการได้

 

การป้องกันการถ่ายโอนข้อมูลบนคำใน  Web Pages, FTP links, Email หรือ IRC.

LANguard สามารถตรวจจับคำโดยเฉพาะช่องสัญญาณบนอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้กำลังอ่าน Web Page ที่มีคำ หรือกำลังค้นหาคำเหล่านั้น คุณสามารถระบุ คำที่รวมกันได้ นี่เป็นการยินยอมให้คุณป้องกันการค้นหาสิ่งที่เป็นเนื้อความ ปราศจากการป้องกันเครื่องค้นหา

 

 

 

การค้นหารหัสผ่านของพวกนักเจาะระบบ (Crackers)
      
LANguard สามารถตรวจจับคอมพิวเตอร์อื่นที่ Sniffers กำลังทำงานอยู่ได้ซึ่งรหัสผ่านของผู้ไม่ประสงค์ดีนี้จะได้จากการใช้  Sniffers โดยจะเอารหัสของผู้ควบคุมระบบ (Administrator) หรือผู้ใช้ทั่วไป (User) ก็ได้ ( ซึงเป็นอิสระที่หาได้ง่ายบนอินเตอร์เน็ต ) ซึ่งการตรวจพบ Sniffer ของ LANguard  คุณสามารถที่จะตรวจจับผู้ใช้หรือคอมพิวเตอร์ที่กำลังทำงานอยู่ เช่น โปรแกรมและการกระทำที่กำลังเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง

หน้าจอแสดงการผลในระบบเครือข่าย

      การใช้ LANguard network monitor  คุณสามารถมี  watchful eye  สำหรับดูความหนาแน่นของการเข้าและการออก ตัวอย่างเช่น การถ่ายข้อมูลกลับออกไป  Internet  ของ  Trojans หรือการเข้ามาของข้อมูลที่หน้าสงสัย ที่เข้าไปยัง  server  นั้นจะไม่สามารถเข้าถึงจากนอกระบบ

 

ลักษณะกฏเกณฑ์

       LANguard ประกอบด้วยเครื่องมือที่เป็นกฏเกณฑ์อย่างกว้างๆ มีกฏแบบ ครอบคลุมทั้งหมด (Global rule), อย่างง่าย (Simple rule) และชั้นสูง (Advanced rule) กฏเหล่านี้จะยอมให้คุณกำหนดรายละเอียดได้ว่าในการถ่ายโอนข้อมูล แต่ละชนิดจะให้บันทึกเป็นไฟล์ ,ป้องกันไว้ หรือแจ้งเตือนก็ได้ การใช้กฏเหล่านี้คุณสามารถที่จะกำหนดได้โดยง่าย โดยการใช้ตัวควบคุมเป็น AND

 

 

การรายงานและรายละเอียด
       LANguard ประกอบด้วยตัวเลือกที่ไว้รายงานรายละเอียด ที่คุณให้รวบรวม และวิเคราะห์สถิติการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ LANguard ได้รวมรายละเอียดต่างๆไว้มากมายในบันทึก โดยแยกตามชนิดของการติดต่อกับเครื่อง Servers ซึ่งประกอบด้วย เวลา/วันที่ และ ี่คอมพิวเตอร์ & การถ่ายโอนข้อมูล

 

 

การแจ้งเตือน
       คุณสามารถกำหนดค่าให้ LANguard แจ้งเตือนผู้ควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบ ( Security/System Administrator ) ได้โดยทันที


การติดตั้งที่ง่าย

       LANguard Firewall  ง่ายต่อการติดตั้งและไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ  TCP/IP หรือ ระบบรักษาความปลอดภัยของเน็ตเวิร์ก คุณสามารถเรียกติดตั้งได้โดยง่ายจาก ‘setup.exe’  เพื่อติดตั้งโปรแกรม และ  LANguard จะตรวจพบอัตโนมัติและทำการกำหนดค่าให้

ราคาที่น่าพอใจ
       LANguard เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างได้มาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ การควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการป้องกัน ตัวอื่นเพราะว่า LANguard ไม่ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์และความรู้พิเศษแต่อย่างใด การติดตั้งและการดูแลก็ง่าย ราคาเริ่มต้นก็ถูกกว่ากันมาก

LANguard ทำงานอย่างไร?

       LANguard ใช้เทคโนโลยีเดียวกับ Sniffer ซึ่งจะอาศัยอยู่กับเครื่องใดๆใน ระบบเครือข่าย ไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ LANguard ทำงานบน Proxy server แต่ไม่ทำให้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตช้าลงแต่อย่างใด และไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่า ต่างๆของระบบเครือข่าย หรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างที่เครื่องลูกข่าย

 

       สิ่งเหล่านี้ทำให้ LANguard ง่ายต่อการติดตั้ง กำหนดค่า และดูแลรักษา  LANguard ถูกใช้ได้ดีที่สุดในการเป็น Gateway firewall สำหรับรักษาความปลอดภัยจากการแทรกซึมเข้ามาของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

พนักงานของคุณใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไร
ในเวลางาน?

The Sacramento Bee (July 1999) รายงานว่า บริษัทที่สหรัฐฯ และองค์กรของ
รัฐบาลสูญเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 50 ล้าน $US ต่อปี เนื่องจากพนักงานใช้อินเตอร์เน็ต
เป็นการส่วนตัวในเวลาทำงาน

Webster Network Strategies (FL) เผยว่า พนักงานใช้เวลาประมาณ 90 นาทีต่อวัน ในการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นการส่วนตัวในเวลาทำงาน

Exec-U-Net กล่าวว่ากว่า 90% ของฝ่ายบริหารระดับสูงใช้อินเตอร์เน็ตในที่ทำงาน
เพื่อหางานใหม่
 
ใครที่พยายามเข้ามาในระบบของคุณซึ่ง   นอกเหนือจากผู้ที่ได้รับการอนุญาต?

ในปี 1999 มีรายงานมากมายเกี่ยวกับ Hacker ซึ่งเป็นผู้ทำลายและลักลอบเข้าไปใน Site ของรัฐบาลสหรัฐฯ

ผลการสำรวจข้อมูลของการรักษาความปลอดภัย ของบริษัทอุตสาหกรรมในปี 1999 ว่าบริษัท ได้รับความเสียหายจากการถูกทำลายระบบการ รักษาความปลอดภัยประมาณ 256,000 $US ในปี 1998; 12% ของ 745 บริษัท ที่ถูกสำรวจ กล่าวว่าต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายรวมแล้วประมาณ 23.3 ล้าน $US

จากการสำรวจพบว่าหลายบริษัทได้รับความเสีย หาย จากพนักงานที่ใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ผิด โดยอาศัยจุดบกพร่องของระบบรักษาความ ปลอดภัยชนิดอื่นๆ

“พนักงานใช้เวลาประมาณ 90 นาทีต่อวันใน การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นการส่วนตัวในเวลา ทำงาน”–Webster Network Strategies.

“90%ของฝ่ายบริหารระดับสูงใช้อินเตอร์เน็ต ในที่ทำงานเพื่อหางานใหม่” – Exec-U-Net

“หลายบริษัทไม่ได้เฝ้าดูการใช้อินเตอร์เน็ตของ พนักงานเสมอ ทำให้พวกเขาอาจจะทำอะไรที่ ผิดกฏหมาย,การสิ้นเปลื้อง Bandwidth และ เป็นผลทำให้เกิดช่องว่างระหว่างพนักงานขึ้น”    - The Aberdeen Group.


© 2000 D-Click Co., Ltd.   All rights reserved. Terms of Use.
Last Updated: March 6, 2001