. GFi Products
. Features
. Pricing
 

 

 

FAXmaker wins Microsoft award!

Mail essentials - Features

การตรวจสอบ / การกรอง ข้อความภายใน

หัวใจสำคัญของ  Mail essentials  คือการสามารถตรวจเช็ค  Mail ที่รับมาและส่งออกไปได้ สามารถกัน Mail ทั้งหมดที่แนบสิ่งแปลกปลอมเข้ามาได้ เช่น *.exe, *.vbs และ ไฟล์อื่นๆ พวกไฟล์ที่แนบมาเหล่านี้มักจะนำไวรัสเข้ามาด้วยเช่น Worm หรือ Email Attack เพราะ  Email viruses สามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว และทำความเสียหายได้มาก วิธีที่ดีที่สุดในการกัน  Email เหล่านั้นก่อนที่จะแพร่กระจายไปสู่ผู้ที่ใช้  Email รายอื่น  เมื่อ Email ถูกกันแล้วมันสามารถถูกพิจารณาโดย ผู้ควบคุมระบบ ( Administrator )  ผู้ซึ่งสามารถปฏิเสธหรืออนุญาตเอกสารนั้นๆได้

 

ถึงแม้ว่าคุณจะติดตั้งซอฟท์แวร์ Anti-virus แล้วก็ยังไม่เพียงพอถ้าไฟล์ที่ถูกแนบมาเหล่านั้นอาจจะมีไวรัสพลางตัวมา หรือเป็นไวรัสที่ถูกสร้างมาพิเศษเพื่อจะทำลายระบบเน็ตเวิร์กของคุณ

 

ไฟล์ร้ายกาจเหล่านี้ Mail Essentials สามารถตรวจสอบรายลักษณ์อักษรใน Email ได้ ดีพอๆกับการสแกนหาข้อความที่น่าสงสัย ( สำหรับบริษัทที่ต้องการความป้องภัย ) และข้อมูลข่าวสารที่รั่วไหล ( การเปิดเผยเอกสารที่เป็นความลับโดยผู้ใช้ )

การแก้ไขคุณอาจจะกัน Mail ที่มีไฟล์ *.mp3 หรือ *.mpg เป็นการใช้  Bandwidth มากและใช้พื้นที่บน Mail Server มาก

วิธีการตรวจเช็คนั้นได้ผล และสามารถทำให้บริษัทหลายพันบริษัทพ้นจากปัญหา Love Letter virus.

"ผมรู้สึกประทับใจกับระบบ Mail essentials ที่มีประสิทธิ์ภาพดีเหลือเกิน ในช่วงวิกฤตของปัญหา Love Bug...  ขณะที่พวกระบบเครือข่ายใหญ่ๆต้องสั่งปิดระบบ mail services ลูกค้าของผมไม่รู้เลยว่าขณะนี้มีไวรัสกำลังแพร่ระบาด เราสามารถที่จะ 'ดำเนินงานตามปกติ' เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในเรื่อง network support"
Patty Smith, Manager - Network Engineering, Forum Financial Group

"My hat is off to your team. ตามคำวิจารณ์ของ GFI , ผมกันไฟล์ทั้งหมดที่เป็น .vbs ที่ถูกแนบมา  พอถึงวันนั้นผมกันไฟล์ " Love Bug" ได้มากกว่า 300 นี่เป็นเพราะ Mail essentials!"
Gregory S. Baker, CTO, The Advantage Media Group

 

 

การกำจัด Word macro และ HTML Scripts ออกโดยอัตโนมัติ

 

Mail essentials  ป้องกันคุณจากไวรัส  Word macro  HTML Scripts ในปัจจุบันและในอนาคตได้  ถ้า Mail essentials ตรวจพบไฟล์ที่แนบมาเป็น Word  หรือ Excel ที่มี macro ประกอบอยู่ด้วยแล้ว มันจะทำการกำจัด macro ออกให้อย่างอัตโนมัติ เอกสารและ mail จะถูกส่งให้ผู้รับโดยปราศจาก macro ที่เป็นอันตรายและอย่างสมบูรณ์ปลอดภัย

 

Mail essentials สามารถตรวจจับ HTML Scripts.  HTML Mail  ที่เข้ามานั้นเป็นไปได้ว่าถูกส่งมาจากผู้ที่เป็น  Hacker  หรือ ผู้เขียน Virus ปล่อยออกมาโดยคำสั่งจะถูกฝังมากับพวกมันใน HTML mail. Mail essentials สามารถตรวจจับคำสั่งเหล่านี้ และกำจัดได้อย่างอัตโนมัติ  HTML mail จะถูกส่งไปยังผู้รับได้ อย่างไรก็ตามคำสั่ง HTML จะถูกทำให้ไม่สามารถใช้งานได้นั้น หมายความว่า mail ของคุณจะมีความปลอดภัย

 

ผู้ใช้ Mail essentials จะสามารถป้องกัน macro และ HTML  ไวรัส ในอนาคตได้ก่อนที่การปรับปรุงข้อมูลจากผู้ผลิต Anti-Virus จะถูกส่งออกมา  นอกจากนี้คุณจะปลอดภัยจาก email ที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อระบบ Network ของคุณได้  ซึ่งยังไม่มีโปรแกรม Anti-Virus ตัวใดสามารถป้องกันได้

 

การตรวจสอบ  Virus

Mail essentials สามารถป้องกันบริษัทของคุณจากการส่งไวรัสผ่านทาง Email โดยอัตโนมัติได้  โดยวิเคราะห์จาก Email ทั้งหมดที่แนบไฟล์และสแกนหาไวรัส ซึ่ง คุณสามารถป้องกันไวรัสไม่ให้แพร่กระจายเข้าไปในบริษัทของคุณ  ยิ่งกว่านั้น คุณสามารถหลีกเลี่ยงและหยุดยั้งการส่ง  Email  ที่มีไวรัสไปสู่ลูกค้าของคุณได้คล้ายกับว่า Mail essentials จะตรวจเช็คการส่ง Mail ออกทั้งหมดเพื่อหาไวรัส  Mail essentials ร่วมกับ Norman anti-virus engine ที่ถูกยอมรับ Mail essentials สนับสนุนการปรับปรุงอัตโนมัติของ Signature files และยังสนับสนุนซอฟแวร์ของ Norton และ Mcafee virus scanners อีกด้วย

 

Anti spam

 

 เอกสารถูกส่งโดย Spammers ที่ไม่ต้องการ ด้วยเหตุนี้ การสูญเสียและสิ้นเปลืองเวลาอันมีค่า ถึงแม้บาง Mail Servers จะมีความคล่องแคล่วในการระงับ  Email  ที่มี  Spam-related Domains ในปัจจุบันนี้ Spammers ได้ถูกพัฒนาไปได้ไกลกว่านั้นอีก พวกเขามักเปลี่ยนชื่อ Domains บ่อยๆเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตรวจพบ การถูกกัก ดังนั้น Mail essentials จึงประกอบไปด้วยชุด Anti-Spam ที่พัฒนามากขึ้น โดยวิธีนี้จะจับที่ชนิดของ  Spam อย่างเช่น ที่อยู่การตอบรับไม่ถูกต้อง  เนื่องจาก Headers ลงชื่อ Domain ไม่ถูกต้อง และอื่นๆ ในทางนี้ Mail essentials จะหยุดยั้งการแพร่ของ Spam ไปสู่บริษัทของคุณ

 

Email encryption/decryption (using PGP)

Mail essentials ประกอบด้วย Server-based PGP Encryption และ Decryption ของ Email โดยคุณสามารถแลกเปลี่ยน Email กับใครก็ได้บนอินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องกลัวการเข้าไปอ่านของผู้ที่ไม่ได้ร้บสิทธิ เพราะว่า Encryption/Decryption ของข้อความใน Email จะไปสมบูรณ์ที่ Server  ซึ่งผู้ใช้จะไม่สามารถมองเห็นได้เลย  ไม่จำเป็นต้องใช้  PKI server นั้นคือไม่ต้องมาทำการสอนให้กับผู้ใช้และประหยัด Encryption package ไม่จำเป็นต้องติดตั้งทุกเครื่อง Mail essentials ใช้ PGP encryption ซึ่งถูกใช้อย่างกว้างขวางและสนับสนุนโดย Email Clients ยอดนิยมทุกตัว  คุณสามารถใช้  Encryption Module ส่ง  Webform ออกไปจาก Website ของคุณได้ (อย่างเช่น  Order Forms กับข้อมูลของบัตร Credit ) อย่างปลอดภัยกับ Email Server ของคุณ

 

คำ / ข้อความตอนท้ายของบริษัท

เป็นเพราะว่าหลายบริษัทต้องใส่ข้อความลงใน Email ของพนักงาน มันดีมากที่จะเพิ่มข้อความ ไว้ที่ Outgoing Email คำ/ข้อความ อยู่ข้างท้ายสุดสามารถที่จะเพิ่มเป็นข้อพื้นฐานของบริษัทในแต่ละ email ได้ อย่างเช่น ที่อยู่ หรือ สโลแกนของบริษัท หรือจะแบ่งเป็นการรักษาความปลอดภัยของบริษัทก็ได้ แม้ว่าพนักงานส่วนใหญ่จะมีลายเซ็นต์เป็นของตัวเอง คำ/ข้อความที่อยู่ท้ายสุดนี้จะแน่ใจได้ว่าข้อความของบริษัทคุณจะถูกส่งออกไปด้วยทุกครั้ง

 

การบีบอัดไฟล์ที่แนบมากับ Email

Bandwidth มีราคาแพง ถึงแม้จะแนบเอกสารธรรมดามาใน Email  อย่างเช่น เอกสาร Word กับภาพไม่กี่ภาพก็สามารถมีขนาดใหญ่ประมาณ 1 MB หรืออาจจะใหญ่กว่า มันสามารถมีผลกับ Bandwidth ของคุณได้ ไฟล์ที่แนบนี้สามารถลดขนาดให้เหลือแค่ไม่กี่ KB โดยการบีบอัด ซึ่งการปฏิบัติการบีบอัดนี้เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่อย่างไรก็ตาม Mail essentials มักจะบีบอัดไฟล์ที่แนบมาโดยอัตโนมัติที่บน Server  ดังนั้นจึงเป็นการประหยัดเวลาของพนักงานและแน่ใจได้เสมอว่าใช้ขนาดของ Bandwidth น้อยที่สุด

 

การเก็บรักษา Mail ที่ฐานข้อมูล

Mail essentials คุณสามารถเก็บเอกสารสำคัญทั้งหมดที่เป็น Mail เข้าหรือออกในฐานข้อมูล ODBC ของคุณที่ถูกเลือกไว้ นี่จะเป็นการอนุญาตให้คุณสำรอง Email ทั้งหมด และง่ายต่อการค้นหา ถ้าต้องการเรียกข้อมูลกลับมาใช้อีก เช่น Email ของลูกค้า นี่ก็เหมือนกันที่คุณสามารถตรวจเช็คความจุของเอกสารข้อมูลและลักษณะการตอบรับได้

 

การรายงาน

Mail essentials ได้รวมเอาการรายงานเข้าไว้ด้วย ซึ่งจะยอมให้คุณสร้างรายงานบน Internet Mail ที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็น : รายงานสถิติรายวัน, รายละเอียดจำนวนที่ Email ถูกส่งออกไป รวมทั้งการยืนยันจาก  Remote mail server, รายงานต่อผู้ใช้แต่ละคน หรือวันที่  รายงานเหล่านี้สามารถเป็นประโยนช์สำหรับค่าใช้จ่ายได้

 

การตอบรับแบบอัตโนมัติ

การตอบรับอัตโนมัติซึ่งเป็นได้มากกว่าการตอบรับว่า ' นอกเวลาทำการ '  การตอบรับอัตโนมัตินี้ คุณสามารถบอกให้ลูกค้าทราบได้ว่าคุณได้รับ email ของลูกค้าเรียบร้อยแล้วและข้อเสนอทุกอย่าง ได้ถูกรับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้ว  Mail essentials จะกำหนดสิทธิพิเศษเพื่อเป็นแนวทางในการตอบรับ แต่ละครั้งถึงลูกค้าและง่ายสำหรับพนักงานในการอ้างอิงได้ตรงประเด็น

 

POP3 downloader

Mail servers บางตัว เช่น Exchange Server และ Lotus Notes ไม่สามารถ Download Mail จาก POP3 Mailboxes ได้  Mail essentials ได้รวมเอาความสามารถ Forward และแจก Mail จาก POP3 Mailboxes ไปยัง Mailboxes บน Mail Server ของคุณได้ด้วย

 

การทำงานร่วมกับ  Exchange Server

Mail essentials ทำงานร่วมกับ  Microsoft Exchange Server ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกลายเป็น Gateway เข้าสู่อินเตอร์เน็ตสำหรับการส่งออกทั้งหมด และการรับ Email เข้า มันจะอยู่ระหว่าง Exchange Server กับ อินเตอร์เน็ต การรับและส่ง email ทั้งหมด พวกผู้ที่ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่อวเกี่ยวกับ Mail essentials และไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟแวร์เพิ่มบน Workstations อีก Mail essentials สามารถทำงานได้กับ Lotus Notes, Novell Groupwise หรือ SMTP/POP3 server อื่นๆ

 

บริษัทชั้นนำที่เลือกใช้...

บริษัทชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกเลือกใช้ Mail essentials จากตัวอย่างนี้เป็นเพียงเล็กน้อย : First National Bank and Trust, British Credit Trust, USAF, US Navy, Memphis Airport, BT Belgium, GMTV (The London Television Centre), Casinos Austria AG, 1112th Signal Battalion - US Army, AC Nielsen, Dixie Iron Works, Arthur Rutenberg Homes, University of Georgia, University of Calgary, Columbia University, Texas A&M University, Hooters of America, Department of Public Works - Information Services Group (Australia), Illinois State Board of Education, Prudential Real Estate, Penske Racing, Mexx International BV (Netherlands) และอื่นๆอีกมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2000 D-Click Co., Ltd.   All rights reserved. Terms of Use.
Last Updated: March 6, 2001