คุณพรนิภา แซ่ลี้ (ผู้จัดการฝ่ายบริหาร)

 

   

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

Junior Programmer

2 ตำแหน่ง

Technical Support 2 ตำแหน่ง

 

                                                                                                                       

 

.

Junior Programmer              2   ตำแหน่ง

 ลักษณะงาน   สามารถพัฒนางานทางด้านฐานข้อมูล

 ระดับการศึกษา

.

ปริญญาตรี สาขา Computer Science.

 คุณสมบัติ

.

  • สัญชาติไทย

  • มีประสบการณ์ในการใช้ภาษา Visual Basic  หรือ  C++ 

  • หากมีประสบการณ์ในการใช้  MS SQL  หรือ Oracle จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความอดทน และ มีความสนใจในการเรียนรู้ด้านเทคนิคต่างๆ

 ติดต่อได้ที่

 

คุณ พรนิภา แซ่ลี้

 ที่อยู่

.

67/9  ซอยสาทร 3, ถนนสาทรใต้, แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย       ( ที่ตั้ง & แผนที่ )

 โทรศัพท์

..

+66(2) 286 0723 ถึง 5

 การสมัคร

 

หากสนใจสมัครงาน กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ ส่ง resume มาได้ที่                     classified@d-click.com

  Back to Top ^

  Technical Support                 1   ตำแหน่ง

 ลักษณะงาน

  มีความพร้อมทางด้านเทคนิค และ ให้บริการนอกสถานที่ได้ (Windows 98, 2000, NT environment)
 ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี สาขา Computer Science หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 คุณสมบัติ  
  • สัญชาติไทย

  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ PC 

  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ LAN จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มีความอดทน มีความรับผิดชอบ และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 ติดต่อได้ที่   คุณ พรนิภา แซ่ลี้
 ที่อยู่  

67/9  ซอยสาทร 3, ถนนสาทรใต้, แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย         ( ที่ตั้ง & แผนที่  )

 โทรศัพท์   +66(2) 286 0723 ถึง 5
 การสมัคร  

หากสนใจสมัครงาน กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ ส่ง resume มาได้ที่                     classified@d-click.com

                                                                                                                                                                                                                              Back to Top ^

2000 D-Click Co., Ltd.   All rights reserved. Terms of Use.
L
ast Updated:  March 7, 2001