. GFi Products
. Features
. Pricing
 

 

 

FAXmaker wins Microsoft award!

FAXmaker for Networks/SMTP Features

การรับและส่งแฟกซ์ได้จาก Microsoft Outlook

แฟกซ์สามารถรับและส่งจาก  Microsoft Outlook ได้การส่งแฟกซ์ผู้ใช้สามารถที่จะพิมพ์ข้อความใน  Microsoft Outlook  หรือใน  Exchange Client ก็ได้ หรือจะสั่งพิมพ์จาก  Word Processor แล้วเลือก  FAXmaker printer หลังจากนั้น  Outlook New Message Dialog จะปรากฏขึ้นมาอย่างอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกผู้รับได้จาก  Outlook Contacts List (Address Book) หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ‘Send’ แฟกซ์จะถูกส่งออกไปและ ผู้ส่งก็จะได้รับรายงานการส่งแฟกซ์ ปรากฏขึ้นใน Inbox

แฟกซ์รองรับการทำงานร่วมกับ Microsoft Outlook, Lotus Notes หรือ SMTP/POP3 อื่นๆ ( จำเป็นที่จะต้องติดตั้ง Email 2 Fax gateway หรือใช้ FAXmaker for SMTP 2000 )

Note:  ถ้าใช้ Microsoft Exchange server, ควรพิจารณา  FAXmaker for Exchange product.

 

ส่งแฟกซ์ได้จากทุกแอพพลิเคชั่นของ  Windows
ผู้ใช้สามารถส่งแฟกซ์ได้จากทุกแอพพลิเคชั่นที่อยู่บน  Windows  โดยสั่งพิมพ์ที่ FAXmaker printer  เหมือนกับสั่งพิมพ์งานตามปกติ  หลังจากนั้นเอกสารจะถูกแนบไปในแฟกซ์ตามอัตโนมัติ  ตัวอย่างง่ายๆ เช่น ไฟล์เอกสารของ  Microsoft Word  ก็สามารถถูกแนบไปกับแฟกซ์และผู้ใช้แต่ละคนสามารถจัด  CoverPage  ของตัวเองร่วมกับสัญญลักษณ์ของบริษัทและข้อความของตัวเองได้ 

 

สามารถใช้ Windows 2000/NT & ME/98/95 เป็นเครื่องลูกข่ายได้
สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมเกี่ยวกับ email FAXmaker ประกอบด้วยโปรแกรมจัดการแฟกซ์สำหรับลูกข่าย และ printer drivers สำหรับ Windows FAXmaker มีรูปแบบการติดต่อกับผู้ใช้อย่างง่ายๆ ,สามารถใช้ Phone book โดยหลายๆคนได้, ตัวจัดการแฟกซ์สามารถ สร้างที่เก็บเอกสารแฟกซ์ได้ และความสามารถอื่นๆอีกมากมาย

 

แนบเอกสาร  Office ได้ทุกประเภท
ผู้ใช้สามารถแนบเอกสารใดก็ได้กับข้อมูลเหล่านั้น เอกสารนี้จะอยู่ในรูปแบบของแฟกซ์เมื่ออยู่บน  Server  และถูกส่งออกไป เอกสารสามารถส่งแฟกซ์ได้ง่าย โดยใช้คำสั่ง  ‘Send’  ซึ่งอยู่ในแอพพลิเคชั่นของ  Microsoft Office  ทุกตัวและแอพพลิเคชั่นอื่นอีกหลายตัว

 

หมายเหตุคำอธิบายประกอบแฟกซ์
แฟกซ์ที่ได้รับสามารถเพิ่มประทับตรา ‘Approval’ บนเอกสารที่แฟกซ์มา หรือสามารถใส่ Comments ที่ต้องการได้ แฟกซ์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถส่งกลับ หรือส่งไปยังผู้รับคนอื่นได้อีก

 

รายงานการส่งแฟกซ์
หลังจากส่งแฟกซ์ ผู้ใช้สามารถตรวจดูรายงานการส่งจาก FAXmaker client ได้ FAXmaker สามารถสั่งให้พิมพ์รายงานการส่งแฟกซ์อัตโนมัติ และพิมพ์เอกสารทุกตัวที่ส่งออกไปได้

 

สนับสนุนการส่งแบบกระจายโดยใช้คุณสมบัติของ  Microsoft Office mail merge
ขณะนี้สามารถใช้ FAXmaker ร่วมกับ  Word Macros  ได้  ผู้ใช้สามารถสร้าง Personalized Fax Mailings โดยใช้ประโยชน์จาก  Mail Merge helper of Microsoft Word

 

สามารถใช้หลายเลขหมายแฟกซ์ได้บน  Windows NT/2000 FAX Server เครื่องเดียว

FAXmaker ถูกทำให้เป็นส่วนหนึ่งของ Windows NT/2000 โดยจะเป็นผู้ให้บริการบนเครื่อง Server นั้น 

FAXmaker ไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์แฟกซ์อื่นๆตรงที่ ไม่สามารถทำงานบน Windows 9x ทำให้ได้รับประสิทธิภาพจาก Windows ทั้งทางด้านความปลอดภัยและความเสถียรภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ Windows NT และ 2000

โดยมาตรฐานแล้วสามารถติดตั้งเลขหมายแฟกซ์ได้ 4 เลขหมายและสามารถขยายได้ถึง 32 เลขหมายต่อ Fax Server หนึ่งตัวโดยใช้  Multi Port Board และ Fax Modems  ที่  GFI สนับสนุน  Fax Boards หรือ  Active ISDN CAPI 2.0 cards.

สามารถทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นได้
FAXmaker  ประกอบด้วย  COM interface แบบง่ายๆ ซึ่งอนุญาตให้คุณทำการแฟกซ์ล่วงหน้าได้โดยการมีแอพพลิเคชั่นที่เป็นฐานข้อมูลส่งผ่านเบอร์แฟกซ์โดยตรงอัตโนมัติ หรืออีกทาง FAXmaker มี  API  ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งแฟกซ์ออกไปตามที่กำหนดได้โดยมีไฟล์ข้อความที่เป็นข้อมูลของผู้รับที่สมบูรณ์ อยู่ใน  Designated Directory  ซึ่ง  FAXmaker  จะสแกนและแฟกซ์ออกไปโดยอัตโนมัติ

 

Windows 2000, NT, 95/98 & 3.1 Client Fax Software
สำหรับผู้ใช้ผู้ซึ่งไม่เคยใช้  Email Software  มาก่อน FAXmaker จะประกอบด้วย Client Software (32 bit)  และ  Printer Drivers  สำหรับ  Windows 95/98, 2000, NT  และ  3.1.  เพราะว่า  Client Software  สนับสนุนการติดต่อกับผู้ใช้  TAB style Interface  ผู้ใช้คงจะคุ้นเคยกับ Software มาคร่าวๆ แล้ว

The Send fax dialog

 

การส่งแฟกซ์ไปหาผู้รับได้อย่างอัตโนมัติ
FAXmaker  สามารถส่งแฟกซ์ที่ได้รับมาไปที่ Mailbox ของผู้ใช้แต่ละคนโดยอัตโนมัติ โดยมี 4 วิธีคือ CSID, DID/DTMF, OCR หรือ Line routing. CSID เป็นการส่งไปหาผู้รับโดยใชFAX ID หมายเลขแฟกซ์,  DID/DTMF  เป็นการส่งไปหาผู้รับโดยใช้หมายเลขที่หมุนมา ( ต้องการ DID trunks หรือ ISDN ) และ OCR  เป็นการส่งไปหาผู้รับ โดยการหาชื่อ หรือคำในหน้าของเอกสารแฟกซ์นั้นๆ Line Routing  จะยอมให้แฟกซ์ถูกกำหนดเส้นทางหลักซึ่ง พวกสายเหล่านั้นจะถูกรับไป แฟกซ์สามารถจะกำหนดเส้นทางการส่งด้วยตัวเองหรือกำหนดให้ไปที่ Network printer  ต่อการติดตั้ง Fax Port

The FAXmaker fax server monitor

 

การควบคุมการทำงานและการแสดงผลระยะไกล
FAXmaker for Networks/SMTP สามารถที่จะกำหนดค่าต่างๆ และควบคุมจากระยะไกลได้ ทำให้ผู้จัดการระบบสามารถทำงานได้อย่างสะดวก โดยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะ เปิด และ ปิด Fax Server  จากระยะไกลได้ พร้อมทั้งสามารถเฝ้าดูการทำงานของแฟกซ์ได้อีกด้วย

 

การบันทึกค่าใช้จ่าย
FAXmaker 
สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายของการส่งแฟกซ์ทุกครั้ง และ สามารถแบ่งตามประเภทของผู้ใช้หรือแผนก องค์กรบริษัทสามารถทำเป็น  Billing Codes  ได

 

Email to Fax gateway
FAXmaker สำหรับ Networks/SMTP ประกอบด้วย Full SMTP FAX gateway,

ให้ผู้ใช้สามารถใช้ Email client เช่น Outlook, Notes หรือ Netscape เพื่อรับส่งแฟกซ์ มากไปกว่านั้น ผู้ใช้ยังสามารถเลือกใช้ Email client หรือ FAXmaker client บนเน็ตเวิร์กวงเดียวกันได้

 

การเก็บรักษาเอกสารแฟกซ์
เอกสารแฟกซ์ง่ายต่อการเก็บและเรียกออกมาใช้ ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือ  OCR module  ผู้ใช้สามารถที่จะค้นหาเอกสาร แฟกซ์ได้ โดยการหาจากคำที่ระบุ

 

คุณเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ...
บริษัทชั้นนำหลายแห่งเลือกใช้  FAXmaker  อาทิเช่น Microsoft,  Siemens,  Digital,  Compaq,  AT&T Germany,  USAF, Philips,  Volkswagen,  Bayersdorff A.G. (Nivea),  Ericsson,  NEC,  OKI,  Olivetti,  Swiss Telecom,  Cumbria Police Force, Sage,  Prudential,  London Fire Brigade,  Mercedes-Benz   และอีกมาก

 


Features exclusive to FAXmaker for SMTP 2000

FAXmaker for Networks/SMTP 2000  เป็น  Fax Server  ตัวแรกที่สนับสนุน  Windows 2000 และต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติที่มีใน Windows 2000:

สนับสนุน  Windows 2000 modem drivers
FAXmaker สามารถเข้ากับ Windows 2000 modem drivers  ซึ่งหมายความว่า  FAXmaker 2000 สามารถจะแบ่งการใช้งานโมเด็มกับแอพพลิเคชั่นอื่นได้ เหมือนกับ RAS นอกจากนี้ยังสนับสนุน  2D Faxing  อีกด้วย ( Faster Fax Transmission ) และยังรองรับโมเด็มได้หลายชนิดได้เป็นอย่างดี

 

รวม  Email Server (SMTP/POP3) เข้าไว้ด้วยกัน
ถ้าคุณยังไม่มี Email Server  คุณสามารถใช้  FAXmaker's POP3 Server  ที่พัฒนาบน Windows 2000 SMTP Service 
กับมันได้ คุณจะมี  SMTP/POP3 Server  อย่างเต็มระบบ ซึ่งใช้สำหรับการแฟกซ์และ Email 

 

การบริหารงานทาง MMC
การบริหารหรือการจัดการกระทำการโดยผ่าน  Microsoft Management Console (MMC)  ได้ทั้งหมด 

 

ความต้องการของระบบ

Windows NT version
Windows NT 4 (server or workstation) or higher for Fax server Pentium or higher 32 MB Ram
GFI Approved Class 2 fax modem, Gammalink card, Brooktrout fax board or an active ISDN CAPI 2.0 fax card. For the Email to Fax gateway a compatible mail server is required: Lotus Notes, Novell GroupWise, NTmail, VPOP3, Mailcoach, FirstClass Intranet Server, Rockliffe, HP OpenMail, and Sendmail. Also, FAXmaker will work with most popular SMTP/POP3 servers.

Windows 2000 version
Windows 2000 (professional or server), Pentium II, 64 mb ram. GFI Approved Class 2 fax modem, Gammalink card, Brooktrout fax board or an active ISDN CAPI 2.0 fax card.

* ต้องการติดตั้ง Email to Fax gateway

 


© 2000 D-Click Co., Ltd.   All rights reserved. Terms of Use.
Last Updated: March 6, 2001